خانه پاورقی

پاورقی

پاورقی به مطالبی می‌پردازد که شاید در نگاه نخستین ارتباط مستقیم چندانی با کتاب‌ها نداشته باشند؛ اما از آنجایی که درون‌مایه و شاکله‌ی اصلی همه‌ی آن‌ها به مطالعه، دانش و آگاهی مرتبط می‌شوند، برای یک کتاب‌خوان جذاب و مفید واقع خواهند شد.